Pechowa_

570 tekstów – auto­rem jest Pecho­wa_.

Łańcuch...

Pocze­kaj jak zbiorę
każdą łzę z podłogi
za­nim zamarzną
mo­je pal­ce od zimna

Naw­lekę je na nić
jak najpiękniejszy
łańcuch na choinkę
gdzie po­tem usiądę

Przy­tulo­na do Ciebie
by wy­pełnić płuca
słod­kim zapachem
nad­chodzących świąt...


4.12.2018 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 grudnia 2018, 09:29

...

Przychodzi ta­ki mo­ment, że za­pomi­nasz kiedy nastąpił czas zo­bojętnienia do dru­giego człowieka. Myślisz so­bie w głowie codzien­nie "chy­ba coś ze mną nie tak, coś we mnie nie działa.." , ale nag­le wszystko [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 25 listopada 2018, 11:39

Fałsz...

Za­mykam w klepsydrę
wszys­tkie emocję
od złości po bezradność
by czas mógł przynieść

Wy­cisze­nie w ciele
które jest narażone
na codzienną walkę
z niesprawiedliwością

Upłynie kil­ka łez
za­nim puszczę
w niepa­mięć chwile
otu­lone w gorzki uśmiech...


23.11.2018 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 listopada 2018, 18:54

Kontrola...

Gdy­byś kulał
na jed­no kolano
a z twarzy
zionęłaby rozpacz

Nie scałowałabym
Twoich słonych łez
lecz porwę w objęcia
gdzie stoczysz walkę

Za pot­rzebą kontroli
swoich emocji
a odnalezieniem
w przy­jacielu wsparcia...


Przyjacielowi...


5.11.2018 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 listopada 2018, 18:46

Każdą łzę prag­niemy scho­wać w cieniu gęstych rzęs,
by nie po­kazać na światło dzien­ne swo­jego smutku... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 października 2018, 17:16

Szafa...

Ilek­roć pragnę
up­chać do szafy
wszys­tkie złe
wspomnienia

Przychodzisz
niep­roszo­na
ub­ra­na w piękne
ko­lory dro­ga jesień

Chwy­tasz serca
w pułapkę melancholii
gdzie człowiek
czuję się tak bezbronny...


09.10.2018 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 9 października 2018, 11:53

Lotto...

Uwiel­biam odbierać
Nasze pier­wsze
spot­ka­nie jak dziwny
szczęśli­wy traf w lotka

Wyg­rałam wszystko
cze­go nie kupisz
za złoty czy dolar
na­zywam to uczucie

Opar­te o miliony
czułych spojrzeń
czy o jed­no słowo
"Kocham Cię.."


08.10.2018 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 października 2018, 14:28

Stop...

Ob­darta z niewinności
do świata pełne­go
sprzecznych ludzi
układam tak siebie

Nie do poznania
byś tyl­ko Ty mógł
dot­knąć tej duszy
którą ideal­nie tuszuję

Nie­wzruszoną postawą
zos­ta­wiając na odchodnym
os­trze­gaw­cze stop mówiące
"Zos­tań al­bo odejdź..."


07.10.2018 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 7 października 2018, 08:58

Zachód...

Uwiel­biam patrzeć
jak promienie
os­tatnich dni lata
przedzierają się

Przez niejed­no okno
tworząc romantyczny
nas­trój do wyznań
za­kocha­nych serc

O let­nich spacerach
by na tle zachodu
zat­rzy­mać wspomnienia
na chłod­niej­sze dni...21.08.2018 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 sierpnia 2018, 16:55

Odwet...

Pragnę wziąć odwet
i stłuc wszystkie
piękne twarze
pod­kreślo­ne fałszem

Nie bać się
roz­le­wu złości
który nakręca mnie
by odejść z gracją

Od całego "chłamu"
gdzie będę mogę spuścić
wzrok na mo­je drążce
ręce pełne uczuć...04.07.2018 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 4 lipca 2018, 18:01
Pechowa_

Niepohamowana niekontrolowana dusza... ;)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

7 grudnia 2018, 14:55Cris sko­men­to­wał tek­st Łańcuch...  

4 grudnia 2018, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Łańcuch...  

4 grudnia 2018, 14:24onejka sko­men­to­wał tek­st Łańcuch...  

4 grudnia 2018, 13:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st Łańcuch...  

4 grudnia 2018, 09:29Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Łańcuch...  

26 listopada 2018, 10:03kati75 sko­men­to­wał tek­st ...  

25 listopada 2018, 14:35yestem sko­men­to­wał tek­st ...  

25 listopada 2018, 11:47Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Fałsz...  

25 listopada 2018, 11:39Pechowa_ do­dał no­wy tek­st ...  

24 listopada 2018, 14:50Naja sko­men­to­wał tek­st Fałsz...