Pechowa_

555 tekstów – auto­rem jest Pecho­wa_.

Słońce...

Nie ważne
czy zachwieję się
od nad­miaru trosk
czy połknę za dużo łez

Pot­ra­fisz doskonale
wpleść w zwykłe dni
od­ro­binę słońca
które no­sisz na ustach

Dla­tego uwielbiam
trwać przy Tobie
bo jes­teś zawsze
na­wet w nie pogodę...


08.03.2018 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 marca 2018, 19:14

Ona...

Do­tykasz we mnie
ty­lu wrażli­wych miejsc
które jed­ne­go dnia
pragnę tak czuć

In­ne­go zno­wu dnia
widzę w sobie
zahartowaną
przez życie kobietę

Nau­czoną sta­wiać się
wszys­tkim emocją i ludziom
którym boję się zaufać
z oba­wy o opuszczenie...25.02.2018 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 lutego 2018, 19:45

Powtórka...

Na­wet nie wiem
kiedy przyszła zima
otu­lona w biały puch
spa­dający na mo­je usta

Gorące od pocałunków
które da­jesz mi zawsze
na dzień dob­ry
i na do widzenia

Cze­kam na powtórkę
jak u ulu­bione­go filmu
gdzie ta­kie chwilę
noszą w ser­cu miłość...17.01.2018 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 stycznia 2018, 20:17

Strażnik...

Ilek­roć marzę
o da­lekich podróżach
Ty stoisz jak strażnik
u pro­gu mo­jego serca

Zak­reślając na mapie
ko­lej­ne miejsca
które zamieniliśmy
w piękne wspomnienia

Za sprawą czynów
wzma­gasz pragnienie
byś zos­tał na zawsze
pat­ro­nem szczęścia...


08.01.2018 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 8 stycznia 2018, 19:04

Papier...

Trzy­mam w dłoni
kil­ka sfatygowanych
pus­tych kartek
gdzie jednocześnie

Pot­rząsam piórem
w którym brak weny
by na­pisać pierwszy
wers pełny przeżyć

Nag­le wypuszczam
z rąk nie tyl­ko kawał
pa­pieru ale i nadzieję
którą nie pot­ra­fię unieść...


7.01.2018 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 stycznia 2018, 15:53

[*]

Do­tykam czołem
chłod­nej szyby
w którą głośno
uderzają krople
deszczu a może łez

Cu­dow­nie zagłuszając
mar­twą ciszę
gdzie wo­lałabym
usłyszeć najdrobniejszy

Sze­lest Twoich słów
czy zo­baczyć jak
no­sisz na różowych
us­tach szcze­ry usmiech...


Ko­leżan­ce Dorotce... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 6 stycznia 2018, 20:59

Wołanie...

Tak mało brakowało
by ser­ce wyskoczyło
z pier­si ze strachu
gdy błądziłam

O je­sien­nym zmroku
gdzie stu­kot szpilek
zagłuszał urwane
wołanie za Tobą

Ścisnęłam mocniej
pa­sek w ta­li płaszczu
by otu­lić zmarznieęte
ciało przed ko­lejną zimą...


31.10.2017 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 31 października 2017, 16:52

Wolę za każdym ra­zem gu­bić się przy Tobie,
niż od­najdy­wać w otocze­niu ob­cych mi ludzi... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 lipca 2017, 16:03

Nieistnienie...

Tak pragnęłam
zo­baczyć podziw
w oczach bliskich
że byłam gotowa

Wra­cać rowerem
zmęczo­na po pracy
gdzie je­sien­ne dni
stały się zbyt krótkie

Za­pał gasł z każdym
no­wym tygodniem
bo przes­tałam być
dziew­czyną z duszą...


26.06.2017 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 czerwca 2017, 21:11

Bezdech...

Czuję co­raz większy
brak powietrza
kiedy biorę głęboki
od­dech na życie

Beznamiętnie
szu­kam tlenu
w Twoim jednym
krótkim pocałunku

Tak boję się
zam­knąć powieki
bo nie jestem
pew­na czy będziesz...09.06.2017 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 czerwca 2017, 19:43
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 marca 2018, 09:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Słońce...  

10 marca 2018, 09:48kati75 sko­men­to­wał tek­st Słońce...  

10 marca 2018, 08:03marka sko­men­to­wał tek­st Słońce...  

8 marca 2018, 21:23yestem sko­men­to­wał tek­st Słońce...  

8 marca 2018, 19:11Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Słońce...  

8 marca 2018, 18:56Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Ona...  

1 marca 2018, 08:55Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Ona...  

27 lutego 2018, 14:40Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Ona...  

27 lutego 2018, 12:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ona...  

25 lutego 2018, 19:44Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Ona...