Pechowa_

548 tekstów – auto­rem jest Pecho­wa_.

Wolę za każdym ra­zem gu­bić się przy Tobie,
niż od­najdy­wać w otocze­niu ob­cych mi ludzi... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 lipca 2017, 16:03

Nieistnienie...

Tak pragnęłam
zo­baczyć podziw
w oczach bliskich
że byłam gotowa

Wra­cać rowerem
zmęczo­na po pracy
gdzie je­sien­ne dni
stały się zbyt krótkie

Za­pał gasł z każdym
no­wym tygodniem
bo przes­tałam być
dziew­czyną z duszą...


26.06.2017 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 czerwca 2017, 21:11

Bezdech...

Czuję co­raz większy
brak powietrza
kiedy biorę głęboki
od­dech na życie

Beznamiętnie
szu­kam tlenu
w Twoim jednym
krótkim pocałunku

Tak boję się
zam­knąć powieki
bo nie jestem
pew­na czy będziesz...09.06.2017 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 czerwca 2017, 19:43

Życie zbyt kruche jest by pa­lić znicze gdy płonie ser­ce...


__Salomon 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 czerwca 2017, 13:04

Bez granic...

Pragnę jak dziecko
bez ko­lej­ki wpaść
w mat­czy­ne ramiona
za który­mi tęsknie

Roz­dzielo­ne przez
stu kilometrową
między Na­mi odległość
i smut­ne wydarzenia

Cho­wam urazy
by usłyszeć w telefonie
Twój ukocha­ny głos
bo życie zbyt kruche jest...


Mamie...

04.06.2017 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 czerwca 2017, 21:12

Pętla...

Tak nie pasujesz
do sty­lu zycia
ja­ki wykreowałam
so­bie przez lata

Nie przypominasz
nic z barwnego
pta­ka ja­kim jestem
kiedy ubieram sie

W jas­kra­we sukienki
ale idealną robisz
na ser­cu pętle
abym nig­dy nie odeszła..21.05.2017 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 maja 2017, 20:08

Bunt...

Za­daję so­bie pytanie
kiedy tak zmieniłam się
gdzie jednocześnie
zim­ny wiatr smaga

Po bla­dych polikach
nicze­go nieświadom
że wzma­ga we mnie
na­ras­tający bunt

Wo­bec fałszu
za­lewający ludzi
nie zostawiając
cienia współczucia...


24.04.2017 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 kwietnia 2017, 00:43

Odruchy...

Jes­teś moją
małą tęsknotą
gdy trzymam
w ra­mionach

Dziecięce ciało
otu­lone w słod­ki
upa­jający za­pach
który ot­wiera

Ser­ce na uśmiech
do niewin­nej twarzy
umiejąca po­kochać
ludzkie odruchy...24.03.2017 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 24 marca 2017, 20:55

Cze­kam jak wpuścisz do mo­jego życia kil­ka pięknych motyli,
gdzie usłyszałabym w ser­cu ich naj­cichszy trze­pot skrzydeł... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 marca 2017, 18:25

Troski...

Sa­mot­nie witam
chłod­ny po­ranek
gdzie ciągle widzę
pod po­wieka­mi

Cu­dow­ny sen
jak składasz
czuły po­całunek
na zmarszczonym

Od trosk czole
a jed­nocześnie
do­dajesz siły
by kochać Ciebie...


10.03.2017 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 10 marca 2017, 15:09
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 czerwca 2017, 22:31RozaR sko­men­to­wał tek­st Nieistnienie...  

26 czerwca 2017, 21:31Cris sko­men­to­wał tek­st Nieistnienie...  

9 czerwca 2017, 23:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Bezdech...  

9 czerwca 2017, 21:04Cris sko­men­to­wał tek­st Malaria...  

5 czerwca 2017, 14:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Życie zbyt kruche jest [...]

5 czerwca 2017, 13:40Cris sko­men­to­wał tek­st Życie zbyt kruche jest [...]

4 czerwca 2017, 22:46Salomon sko­men­to­wał tek­st Bez gra­nic...  

4 czerwca 2017, 22:45yestem sko­men­to­wał tek­st Bez gra­nic...  

4 czerwca 2017, 21:51Naja sko­men­to­wał tek­st Bez gra­nic...  

22 maja 2017, 09:15Salomon sko­men­to­wał tek­st Pętla...